บรมราชาภิเษก

บรมราชาภิเษก смотреть последние обновления за сегодня на .

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก | สรงพระมุรธาภิเษก ทรงรับน้ำอภิเษก ทรงรับเครื่องราชกกุธภัณฑ์

1065468
5565
520
00:40:59
04.05.2019

4 May 2019 (09:57) His Majesty King Vajiralogkorn of Thailand has been officially crowned in the coronation, bears the official title in Thai language “Phra Bat Somdet Phra Poramenthra Ramathibodi Sisin Maha Vajiralongkorn Phra Vajira Klao Chao Yu Hua” His Majesty King Vajiralogkorn of Thailand has designated his consort Suthida to be the official Queen Consort of Thailand, bears the official title “Somdet Phra Nang Chao Suthida Phatchara Sutha Phimonlak Phra Boromma Rajini” (Her Majesty Queen Suthida Bajarasudha Bimollaksana) วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 (09:57) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง เข้าทางประตูวิเศษไชยศรี ในการมหาศุภมงคลการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และการพระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียร พุทธศักราช 2562 ในการนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ โดยเสด็จด้วย ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ พระบรมวงศานุวงศ์ คณะองคมนตรี นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเศวตพัสตร์ ทรงสะพักขาวขลิบทอง เสด็จออกจากหอพระสุราลัยพิมานโดยริ้วขบวนพราหมณ์นำไปยังมณฑปพระกระยาสนาน การนี้ ขึ้นมณฑปพระกระยาสนาน เปิดพระครอบพระมุรธาภิเษก รัชกาลที่ 1 ถวายแล้ว ทรงวักน้ำพระพุทธมนต์อันเจือด้วยน้ำเบญจสุทธคงคาและน้ำศักดิ์สิทธิ์จากสระ 4 สระ จากพระครอบพระมุรธาภิเษก รัชกาลที่ 1 สรงพระนลาฏ พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล เลขาธิการพระราชวัง กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระราชานุญาตไขสหัสธาราอันเจือด้วยน้ำเบญจสุทธคงคาและน้ำศักดิ์สิทธิ์จากสระ 4 สระ แล้วถวายบังคม 3 ครั้ง ในการนี้ หม่อมเจ้าฑิฆัมพร ยุคล ทูลเกล้าฯ ถวายพระเต้าน้ำอภิเษกต่าง ๆ รวม 22 พระเต้า ทรงรับพระเต้ารดพระองค์ที่พระอังสาซ้าย – ขวา เว้นแต่พระเต้าเทวบิฐ รัชกาลที่ 4 จะทรงรดที่พระชงฆ์และพระบาท พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล เลขาธิการพระราชวัง ทูลเกล้าฯ ถวายพระมหาสังข์ทักษิณาวัฏ ทรงรับและทรงสรงน้ำเทพมนตร์เหนือเส้นพระเจ้า เวลา 11.40 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์ ทรงฉลองพระองค์ครุย สายสะพายนพรัตน์ราชวราภรณ์ สายสร้อยจุลจอมเกล้า เสด็จออกจากหอพระสุราลัยพิมานเข้าพระที่นั่งไพศาลทักษิณ ประทับเหนือพระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์ภายใต้พระบวรเศวตฉัตร แปรพระพักตร์สู่บูรพาทิศเป็นปฐม พันโท สมชาย กาญจนมณี ปฏิบัติหน้าที่สมุหพระราชพีธี ทูลเกล้าฯ ถวายพระเต้าเบญจคัพย์ รัชกาลที่ 1 สำหรับทรงรับน้ำอภิเษกประจำทิศ ทรงถือด้วยพระหัตถ์ซ้ายเพื่อรับน้ำอภิเษกทุกทิศโดยทักษิณาวรรต ในการมหาศุภมงคลการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และการพระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียร พุทธศักราช 2562 ภายหลังพระราชพิธีสรงพระมุรธาภิเษก ทรงรับน้ำอภิเษก ทรงรับพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร เครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์ เครื่องขัตติยราชวราภรณ์ และพระแสงราชศัตราวุธ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระปฐมบรมราชโองการพระราชทานอารักขาแก่ประชาชนชาวไทย ความว่า “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” ภายหลังพระราชพิธีสรงพระมุรธาภิเษก ทรงรับน้ำอภิเษก ทรงรับพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร เครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์ เครื่องขัตติยราชวราภรณ์ และพระแสงราชศัตราวุธ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระปฐมบรมราชโองการพระราชทานอารักขาแก่ประชาชนชาวไทย จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อาลักษณ์อ่านประกาศ พระบรมราชโองการสถาปนาสมเด็จพระราชินีให้ทรงดำรงราชฐานันดรศักดิ์ เป็นสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีแล้ว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จสู่หน้าพระที่นั่งภัทรบิฐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงหลั่งน้ำพระมหาสังข์ พระราชทานใบมะตูม ทรงเจิม และพระราชทานพระสุพรรณบัฏ เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์ และเครื่องราชอิสริยยศราชูปโภค แก่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสร็จแล้ว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปประทับพระราชอาสน์เบื้องซ้ายพระที่นั่งภัทรบิฐ ภายหลังจากเสร็จสิ้นพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงโปรยดอกพิกุลทอง พิกุลเงิน พระราชทานพราหมณ์แล้ว พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ถอดฉลองพระบาทเชิงงอน เสด็จลงจากพระที่นั่งภัทรบิฐ ทรงโปรยดอกพิกุลทอง พิกุลเงิน พระราชทานพระบรมวงศานุวงศ์ และผู้เข้าเฝ้าฯ ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพระบรมวงศานุวงศ์ ทรงเก็บดอกพิกุลทอง พิกุลเงิน เพื่อเป็นที่ระลึกด้วย #พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

"พระราชพิธีบรมราชาภิเษก" วันเสาร์ที่ ๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

17009
112
2
04:19:22
04.05.2019

Live: การสรงพระมุรธาภิเษกและทรงรับน้ำอภิเษก ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 จากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย #พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช๒๕๖๒ #RoyalCoronation2019 #TheStandardCo

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก (4 พ.ค. 62 )

71549
530
15
04:21:55
04.05.2019

09.00 น. สรงพระมุรธาภิเษก ทรงรับน้ำอภิเษก เสด็จออกมหาสมาคมรับถวายพระพรชัยมงคล #พระราชพิธีบรมราชาภิเษก #พระราชพิธีบรมราชาภิเษก2562 #เชิญพระสุพรรณบัฏ - กด Subscribe ติดตามรายการดีๆของช่อง ได้ที่ : 🤍 และ ติดตามไทยพีบีเอสออนไลน์ ได้ที่ Website : 🤍 Facebook : 🤍 Twitter : 🤍 Instagram : 🤍 Google Plus : 🤍 LINE : 🤍 Youtube : 🤍

เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราสถลมารค (5 พ.ค. 62)

110365
706
52
08:01:31
06.05.2019

16.10 น. เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราสถลมารค #พระราชพิธีบรมราชาภิเษก #พระราชพิธีบรมราชาภิเษก2562 #เชิญพระสุพรรณบัฏ - กด Subscribe ติดตามรายการดีๆของช่อง ได้ที่ : 🤍 และ ติดตามไทยพีบีเอสออนไลน์ ได้ที่ Website : 🤍 Facebook : 🤍 Twitter : 🤍 Instagram : 🤍 Google Plus : 🤍 LINE : 🤍 Youtube : 🤍

"พระราชพิธีบรมราชาภิเษก" วันเสาร์ที่ ๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

17052
128
10
03:39:50
04.05.2019

Live: การเสด็จออกมหาสมาคมรับการถวายพระพรชัยมงคล และการประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภก การถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิ สดับปกรณ์ ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 จากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย #พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช๒๕๖๒ #RoyalCoronation2019 #TheStandardCo

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก | เสด็จออกสีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรยปราสาท | The Royal Coronation Ceremony

536030
2997
237
00:21:44
06.05.2019

6 May 2019 (16:53) Their Majesties King Vajiralongkorn and Queen Suthida of Thailand with Their Royal Highnesses Princess Bajrakitiyabha, Princess Sirivannavari, and Prince Dipangkorn Rasmijoti made a balcony appearance at Sutthai Sawan Prasat Throne Hall in the Grand Palace in Bangkok, Kingdom of Thailand. วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 (16:53) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิตไปยังพระบรมมหาราชวัง ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เสด็จออกสีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท โดยมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร โดยเสด็จด้วย กระทั่งเวลา 16:58 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออกสีหบัญชร ประชาชนที่มารอเฝ้าฯ รับเสด็จต่างเปล่งเสียงทรงพระเจริญดังกึกก้องอย่างยาวนานไปทั่วบริเวณ ต่างโบกธงชาติไทย ธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ปลิวไสวอย่างสวยงามไปทั่วบริเวณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระพักตร์แจ่มใส ทรงโบกพระหัตถ์ และแย้มพระสรวลทักทายประชาชน เคียงข้างสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่ทรงพระสิริโฉมในชุดไทย และทรงแย้มพระสรวลทักทายประชาชนด้วย จากนั้น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคลแทนราษฎรทุกหมู่เหล่า ความว่า “ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม เนื่องในโอกาสมหามงคลที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ สืบราชสันตติวงศ์เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 แห่งพระมหาจักรีบรมราชวงศ์ โดยพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตามขัตติยราชประเพณี สมบูรณ์พร้อมด้วยพระบรมราชอิสริยยศ ครบถ้วนทุกสิ่งสรรพแล้ว ข้าพระพุทธเจ้า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในนามพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ทั่วทุกสารทิศ ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณา ถึงความปีติเกษมโสมนัส ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ นับแต่พระปฐมกษัตริย์แห่งพระมหาจักรีบรมราชวงศ์ ได้เสด็จขึ้นทรงครองสิริราชสมบัติ สืบเนื่องมาจวบจนถึงรัชสมัยแห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทนั้น ราชอาณาจักรไทยได้ดำรงคงอยู่อย่างมีเอกราช และมีความเจริญก้าวหน้า ทัดเทียมนานาอารยประเทศ ด้วยพระปรีชาสามารถ และพระมหากรุณาธิคุณ ปกเกล้าปกกระหม่อม อาณาประชาราษฎร์ ต่างพึ่งพิงอาศัยในพระราชอาณาจักร อย่างร่มเย็นเป็นสุข ถ้วนทั่วกัน ภายใต้พระบรมโพธิสมภารเสมอมา” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัสตอบว่า “ข้าพเจ้า และพระราชินี รู้สึกยินดี และปลื้มใจมาก ที่ได้เห็นประชาชนทั้งหลาย มีไมตรีจิต พร้อมเพรียงกันมา ร่วมแสดงความปรารถนาดี ในวาระบรมราชาภิเษกของข้าพเจ้าครั้งนี้ ความพร้อมเพรียงของท่านทั้งหลาย ผู้มาประชุมพร้อมกัน ณ ที่นี้ เพื่ออวยชัย ให้พรแก่ข้าพเจ้า ด้วยน้ำใจ ไมตรี และความปรารถนาดีอย่างจริงใจนั้น เป็นที่จับตา จับใจ และทำให้ข้าพเจ้าอิ่มใจอย่างยิ่ง ขอให้ความพร้อมเพรียงของท่านทั้งหลาย ในการแสดงไมตรีจิตแก่ข้าพเจ้าครั้งนี้ จงเป็นนิมิตหมายอันดี ที่ทุกคน ทุกฝ่าย จะพร้อมกันบำเพ็ญกรณียกิจ เพื่อความเจริญ รุ่งเรือง ของประเทศชาติของเราต่อไป ขอขอบใจในคำอำนวยพร ซึ่งนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวในนามของทุกคน และขอสนองพรให้ทุกท่าน มีความผาสุกสวัสดี พร้อมทั้งความสำเร็จในสิ่งอันพึ่งปรารถนาจงทั่วกัน” จบพระราชดำรัส ชาวพนักงานประโคมมโหระทึก แตร ทหารกองเกียรติยศ 3 เหล่าทัพ ถวายความเคารพ วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กล่าวนำถวายพระพร “ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ” โดยระหว่างที่ทรงมีพระราชดำรัสตอบนั้น ประชาชนหลายคนต่างพนมมือขึ้นตั้งใจฟังพระราชดำรัส บางคนยกกล้อง และโทรศัพท์มือถือขึ้นบันทึกภาพแห่งความทรงจำครั้งหนึ่งในชีวิตเอาไว้ และเมื่อจบพระราชดำรัสแล้ว เสียงทรงพระเจริญดังกึกก้องขึ้นอีกครั้งด้วยความจงรักภักดี พร้อมกับโบกธงปลิวไสวไปทั่วบริเวณ พสกนิกรต่างปลาบปลื้มปีติ บางคนถึงกับร้องไห้ออกมาด้วยความประทับใจ ในโอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โบกพระหัตถ์ทักทายประชาชนอีกครั้ง ก่อนที่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เสด็จออกสีหบัญชร เสียงทรงพระเจริญก็ยิ่งกระหึ่มขึ้นด้วยความปีติยินดี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร โบกพระหัตถ์ทักทายประชาชนพร้อมกันอีกครั้ง สร้างความปลาบปลื้มให้กับพนกนิกรเป็นอย่างมาก ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงยกโทรศัพท์มือถือขึ้นบันทึกภาพประชาชนด้วย ก่อนทรงโบกพระหัตถ์ทักทายอย่างเป็นกันเอง สร้างความประทับใจให้กับพสกนิกรที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จเป็นอย่างมาก ก่อนเสด็จเข้า ในเวลา 17.10 น #พระราชพิธีบรมราชาภิเษก #เสด็จออกสีหบัญชร

อธิบายให้เข้าใจง่าย พระราชพิธีบรมราชาภิเษก | ข่าววันศุกร์ | ข่าวช่องวัน | one31

512927
00:15:58
03.05.2019

งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่จะมาขึ้นในวันที่ 4-6 พฤษภาคมนี้ จะมีขึ้นอย่างยิ่งใหญ่สมพระเกียรติและเป็นไปตามโบราณราชประเพณี ที่ปวงชนชาวไทยควรทราบและร่วมกันแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ... - ดูฟรี คมชัด ทั่วประเทศ ชม Online ได้ทาง : 🤍 ดูย้อนหลังที่แรกทาง : 🤍 ติดตามข่าวสารจากช่อง one ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น “one31” ที่ : 🤍 Facebook : 🤍 Instagram : 🤍 Twitter : 🤍 🤍

บรมราชาภิเษก | 6 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก - BBC News ไทย

157429
1462
59
00:05:52
20.04.2019

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในรอบ 69 ปี ที่กำลังจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 4-6 พ.ค. นี้ มีแบบแผนอย่างไร มาดู 6 หัวข้อน่ารู้เกี่ยวกับพระราชพิธีประวัติศาสตร์ครั้งนี้ คลิกที่ลิงก์นี้เพื่อ Subscribe : 🤍 เพื่อรับข่าวสารและสาระน่ารู้ต่าง ๆ จากบีบีซีไทย ติดตามเว็บไซต์บีบีซีไทยเพื่อไม่พลาดข่าวสารล่าสุด 🤍

อังกฤษหาผู้ลั่นระฆังพระราชพิธีบรมราชาภิเษก | ทันโลก กับ ที่นี่ Thai PBS | 27 ก.พ. 66

1327
21
2
00:01:50
27.02.2023

เหลืออีกไม่ถึงสามเดือน จะถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 ขณะนี้สหราชอาณาจักรมีโครงการเฟ้นหาผู้ทำหน้าที่ลั่นระฆัง ในพระราชพิธี #อังกฤษ #ผู้ลั่นระฆัง #พระราชพิธีบรมราชาภิเษก - กด Subscribe ติดตามรายการดี ๆ ของช่อง ได้ที่ : 🤍 และ ติดตามไทยพีบีเอสออนไลน์ ได้ที่ Website : 🤍 Facebook : 🤍 Twitter : 🤍 Instagram : 🤍 LINE : 🤍 TikTok : 🤍 YouTube : 🤍

"พระราชพิธีบรมราชาภิเษก" วันอาทิตย์ที่ ๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

35383
347
7
07:44:52
05.05.2019

Live: การเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 จากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย #พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช๒๕๖๒ #RoyalCoronation2019 #TheStandardCo

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก | ทรงนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร | The Royal Coronation Ceremony

2081055
7061
676
00:42:09
04.05.2019

3 May 2019 (16:12) Their Majesties King Vajiralongkorn and Queen Suthida of Thailand with members of the Royal Family performed the Buddhist rites at the Amarin Winitchai and Phaisan Thaksin Throne Halls, also paid respect to the relics of the deceased monarchs at the Buddha Hall for the Coronation in the Grand Palace, Bangkok, Kingdom of Thailand. วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 (16:12) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินีเสด็จฯ โดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยมีพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา, พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ โดยเสด็จฯ ด้วย จากนั้นทรงจุดเทียนพระมหามงคล 1 คู่ ตั้งอยู่บนธรรมาสน์ศิลา ทรงจุดเทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างธรรมาสน์ศิลา ด้านพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ทรงจุดเทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างธรรมาสน์ศิลา ด้านพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก พระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงคม ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่หน้าธรรมาสน์ศิลา ทรงกราบ จากนั้นเสด็จออกจากพระอุโบสถไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูเกยหลังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เสด็จฯ ไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย เวลา 16.36 น. เสด็จฯ ถึงพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี, ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี, พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์, พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ, คุณพลอยไพลิน เจนเซน, คุณสิริกิติยา เจนเซน พระธิดาในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี, นายเดวิด วีลเลอร์ คู่สมรสคุณพลอยไพลิน พร้อมทั้งพระบรมวงศ์ คณะองคมนตรี เฝ้าฯ รับเสด็จ และร่วมในพระราชพิธี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเข้าพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ทรงจุดเทียนขบวนจากโคมไฟฟ้า ทรงจุดเทียนพระมหามงคล เทียนเท่าพระองค์ หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลา ด้านทิศตะวันออก ทรงจุดเทียนพระมหามงคล เทียนเท่าพระองค์ หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลา ด้านทิศตะวันตก และทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาร รัชกาลที่ 1-9 ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลา ทรงกราบ จากนั้นเสด็จขึ้นพระที่นั่งไพศาลทักษิณทางพระทวารเทวราชมเหศวร พ.ต.อ. ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม มหาดเล็ก เชิญพระแสงดาบคาบค่าย ตามเสด็จ ชาวพนักงานประโคมสังข์ แตร และดุริยางค์ จากนั้นเสด็จฯ ไปยังหอพระธาตุมณเฑียร ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะพระบรมอัฐิและพระอัฐิสมเด็จพระบรมราชบุพการี กราบถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิ รวม 22 พระโกศ ประกอบด้วย สมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก รัชกาลที่ 1 สมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี รัชกาลที่ 2 สมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี รัชกาลที่ 3 สมเด็จพระศรีสุลาลัย รัชกาลที่ 4 สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี รัชกาลที่ 5 สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า รัชกาลที่ 6 รัชกาลที่ 7 สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7 รัชกาลที่ 8 รัชกาลที่ 9 สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ อมาเสด็จออกจากหอพระธาตุมณเฑียร เข้าพระที่นั่งไพศาลทักษิณ ทรงประเคนพัดรองที่ระลึกพระราชพิธีบรมราชาภิเษกแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สมเด็จพระราชาคณะ แล้วทรงยืนประเคนพัดรองที่ระลึกฯ แด่รองสมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะจนครบ 95 รูป ซึ่งจะเดินเข้ามารับจนหมด เสด็จฯ ไปพระแท่นมณฑล ทรงจุดเทียนชนวนจากโคมไฟฟ้า ทรงจุดเทียนพระมหามงคล เทียนเท่าพระองค์ ข้างพระแท่นมณฑลด้านทิศเหนือ ทรงจุดเทียนพระมหามงคล เทียนเท่าพระองค์ ข้างพระแท่นมณฑลด้านทิศใต้ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย ทรงกราบ ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าฯ ประทับพระราชอาสน์ ทรงศีล สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ถวายศีล จบ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จลงจากพระที่นั่งไพศาลทักษิณพร้อมด้วยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ทางพระทวารเทวราชมเหศวร ไปที่ตู้เทียนชัยในพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย เมื่อถึงเวลาพระฤกษ์ 16.19-18.00 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจิมเทียนชัย ในเวลา 17.00 น. ทรงรับเทียนชนวนจากเจ้าพนักงานพระราชพิธี ทรงจุดไฟจากโคมไฟฟ้า ทรงตั้งพระราชสัตยาธิษฐาน แล้วทรงถวายเทียนชนวนแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายกแล้ว สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ทรงรับเทียนชนวน แล้วทรงจุดเทียนชัยในตู้เทียนชัย ในเวลา 17.02 น. พระสงฆ์ทั้งนั้นเจริญชัยมงคลคาถาจุดเทียนชัย ภูษามาลาแกว่งบัณเฑาะว์ ชาวพนักงานประโคมฆ้องชัย สังข์ แตร และดุริยางค์ เสร็จแล้ว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นพระที่นั่งไพศาลทักษิณ พร้อมด้วยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ทางพระทวารเทวราชมเหศวร สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก กลับไปประทับอาสน์สงฆ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับพระราชอาสน์ที่เดิม #พระราชพิธีบรมราชาภิเษก #ทรงนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร

CUVIP Talk ครั้งที่ 4 เรื่อง พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

3629
67
0
02:17:28
25.04.2019

การบรรยายพิเศษ CUVIP Talk ครั้งที่ 4 เรื่อง พระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดย ศาสตราจารย์ พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ CUVIP Personalized Learning. Extraordinary Success. โดย ศูนย์การศึกษาทั่วไป จุุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 7 จากฟิล์มไนเตรต (ฉบับมีเสียงบรรยาย)

300954
5067
376
00:32:06
04.05.2020

เมื่อปี 2562 หอภาพยนตร์ได้รวบรวมจากเศษฟิล์มจำนวน 11 ม้วน ที่หอภาพยนตร์ได้อนุรักษ์ไว้ซึ่งเป็นฟิล์มภาพยนตร์ต้นฉบับที่กองภาพยนต์เผยแผ่ข่าวถ่ายเอาไว้เกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว แต่ไม่ได้ตัดต่อรวมในฉบับฉายจริงด้วย และได้จัดกิจกรรมภาพยนตร์สนทนา “Unseen ภาพยนตร์บันทึกพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 7” โดยได้เชิญผศ.ดร.ดินาร์ บุญธรรม นักประวัติศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญงานพระราชพิธี มาร่วมบรรยาย เพื่อบอกเล่ารายละเอียดงานพระราชพิธีดังกล่าว เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 เนื่องในโอกาสมหามงคล วันฉัตรมงคล 2563 หอภาพยนตร์จึงได้นำเสียงการบรรยายในกิจกรรมดังกล่าวมาร้อยเรียงกับภาพยนตร์พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จากฟิล์มต้นฉบับไนเตรต เพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้ที่สำคัญแก่สาธารณชน เพิ่มเติมจากฉบับที่เคยได้รับการเผยแพร่อย่างเป็นทางการ *หมายเหตุ ภาพยนตร์เรื่องนี้ใช้การลำดับภาพเดียวกับในกิจกรรมภาพยนตร์สนทนา “Unseen ภาพยนตร์บันทึกพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 7” เพื่อให้ตรงกับคำบรรยายของผศ.ดร.ดินาร์ บุญธรรมในวันดังกล่าว ซึ่งการลำดับภาพดังกล่าวไม่ตรงกับเหตุการณ์จริง ท่านสามารถชมภาพยนตร์เรื่องนี้ที่มีการแก้ไขในการลำดับภาพแล้วได้ที่ 🤍

[HD1080p] พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ร.10 • (5 พ.ค. 62) • เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร (part3/3)

18573
172
20:21:18
06.05.2019

[NATIONAL BROADCASTING] #พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 (ในหลวง #รัชกาลที่10) พระบาทสมเด็จ #พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 (ช่วงที่ 2 - รอบเย็น) ช่วงที่ 2 (part1) : 🤍 ช่วงที่ 2 (part2) : 🤍 ช่วงที่ 2 (part3) : 🤍 DETAIL : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค (ทางบก) จาก วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ไปยัง วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม และกลับเข้าสู่พระบรมมหาราชวัง (part3) CHANNEL : โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย (ทรท./TV Pool) ##### ข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมถวายเป็นมรดกของแผ่นดิน ##### Thailand Digital Television (May 2019) Recorded from Terrestrial DTV (DTT) - MUX TV5 (mux2) * Copyright according to Television Pool of Thailand *

เป็นฉากที่ King(ร.4) สวรรคต และพิธีบรมราชาภิเษก king(ร.5) ทรงประกาศยกเลิกการหมอบคลานกราบไหว้

460
32
1
00:00:28
30.01.2023

#ประวัติศาสตร์ #history #วัด เว็บไซต์ของเรารวบรวมบทความดีๆเกี่ยวกับเรื่องราวประวัติศาสตร์โลกและประวัติศาสตร์ไทยมาให้ทุกท่านได้เข้าไปอ่านและศึกษา สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ ลิงค์เว็บไซต์ : 🤍 ลิงค์เพจ : 🤍 ลิงค์ IG : 🤍 สามรถเข้าเนื้อหาและบทความดีได้ทั้งในเว็บไซต์ เพจ และใน IG ของเราได้เลยนะคะ ฝากติดตามช่องของเราด้วยนะคะ

ถ่ายทอดสด ทรงประกาศเป็นพุทธศาสนูปถัมภก | พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ๔ พ.ค.๒๕๖๒

216907
1553
02:35:06
04.05.2019

โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ถ่ายทอดสด พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ๔ พ.ค.๒๕๖๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว • ทรงประกาศเป็นพุทธศาสนูปถัมภก และถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และปราสาทพระเทพบิดร • ถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ✮ชมคลิปข่าวและเรื่องเกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ► 🤍 ✮ชมวิดีโอรอบทิศทาง 360VR ► 🤍 ✮สมัครรับข้อมูลฟรี! Subscribe ► 🤍 ✮ชมทุกตอน "ชัวร์ก่อนแชร์" ►🤍 ✮ข่าวดังข้ามเวลา ► 🤍 ✮สกู๊ปพิเศษ ► 🤍 ✮เห็นแล้วอึ้ง ► 🤍 ✮เกษตรทำเงิน ► 🤍 ✮เกษตรสร้างชาติ ► 🤍 ✮ภาพมุมมองใหม่ | ท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้ง ► 🤍 ติดตาม สำนักข่าวไทย อสมท (ช่อง 9MCOT HD หมายเลข 30 | Thai News Agency MCOT ► เว็บ 🤍 ► เฟซบุ๊ก 🤍 ► แอดไลน์ (LINE) 🤍TNAMCOT หรือคลิก 🤍 ► ทวิตเตอร์ 🤍 ► อินสตาแกรม 🤍 ► ยูทูบ 🤍 ► ชมข่าวย้อนหลัง 🤍

ประมวลภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 10 - BBC News ไทย

70077
608
72
00:07:13
07.05.2019

ประมวลภาพเหตุการณ์ประวัติศาสตร์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 4-6 พ.ค. 2562 พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ระหว่างวันที่ 4-6 พ.ค. 2562 ถือเป็นพระราชพิธีครั้งที่ 12 นับตั้งแต่มีการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์มา 237 ปี นับจากรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ที่มีการจัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นในเมื่อ 5 พ.ค. 2493 ประเทศไทยก็ได้ว่างเว้นจากพระราชพิธีนี้มานานถึง 69 ปี คลิกที่ลิงก์นี้เพื่อ Subscribe : 🤍 เพื่อรับข่าวสารและสาระน่ารู้ต่าง ๆ จากบีบีซีไทย ติดตามเว็บไซต์บีบีซีไทยเพื่อไม่พลาดข่าวสารล่าสุด 🤍

[HD1080p] พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ร.10 • (5 พ.ค. 62) • เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร (part1/3)

6158
62
02:14:19
06.05.2019

[NATIONAL BROADCASTING] #พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 (ในหลวง #รัชกาลที่10) พระบาทสมเด็จ #พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 (ช่วงที่ 2 - รอบเย็น) ช่วงที่ 2 (part1) : 🤍 ช่วงที่ 2 (part2) : 🤍 ช่วงที่ 2 (part3) : 🤍 DETAIL : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค (ทางบก) จากพระที่นั่งอาภรณ์ภิโมกข์ปราสาท ไปยัง วัดบวรนิเวศวิหาร (part1) CHANNEL : โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย (ทรท./TV Pool) ##### ข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมถวายเป็นมรดกของแผ่นดิน ##### Thailand Digital Television (May 2019) Recorded from Terrestrial DTV (DTT) - MUX TV5 (mux2) * Copyright according to Television Pool of Thailand *

รู้จักกับความหมายและขั้นตอนพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 101 กับ อาจารย์นนทพร อยู่มั่งมี

1735
26
0
00:05:46
04.05.2019

สำหรับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในรัชกาลปัจจุบัน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 แต่ก่อนจะถึงกำหนดการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก THE STANDARD ขอพาประชาชนคนไทยมาทำความรู้จักและเข้าใจในขั้นตอนของพระราชพิธีว่ามีรายละเอียดอย่างไรบ้าง ชมคลิปอื่นๆ ที่น่าสนใจได้ที่ 🤍 ——————————————— THE STANDARD : STAND UP FOR THE PEOPLE สำนักข่าวที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารในแนวทางสร้างสรรค์ THE STANDARD Website : 🤍 Facebook : 🤍 Twitter : 🤍 Ig : 🤍thestandardth.ig #TheStandardco #TheStandardth #StandUpforThePeople

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ ๗

2090
20
2
00:04:07
30.11.2016

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ ๗ ปี พ.ศ. ๒๔๖๘ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ พระอิสริยยศ ทรงเป็นพระมหากษัตริย์สยามประเทศ ราชวงศ์จักรี ครองราชย์ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๘ บรมราชาภิเษก ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๖๘ (นับศักราชแบบเก่า) เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๔ รวมพระชนมพรรษา ๔๗ พระพรรษา บันทึกนี้เป็นบันทึกที่ถ่ายทำเป็นภาพยนต์เงียบ บรรยายเป็นตัวอักษร จากฟิล์มเก่า แล้วใช้ประโคมดนตรีไทยสดประกอบภาพ บันทึกโดย ความร่วมมือระหว่างประเทศอังกฤษกับ ประเทศสยามในขณะนั้น เป็นบันทึกที่หาชมยาก ทุกท่านสามารถกดแชร์ไปเพื่อการเผยแพร่ แก่ญาติมิตรและชนรุ่นหลังจะได้ชมมิให้สูญหายไป

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก | เสด็จออกสีหบัญชร ณ พระที่นั่งสุทไธสวรรยปราสาท | วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒

49038
362
01:06:54
06.05.2019

วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เสด็จออกสีหบัญชร ณ พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท #พระราชพิธีบรมราชาภิเษก #รัชกาลที่10 ติดตามอมรินทร์ ทีวี ได้ที่ ทีวีดิจิทัล หรือ กล่องดิจิทัลทีวี ช่อง 34 Website : 🤍 Facebook : 🤍 Twitter : 🤍 Instagram : 🤍 Youtube : 🤍 Line : 🤍

"อังกฤษ"เตรียมจัด"พระราชพิธีบรมราชาภิเษก" 6 พ.ค.ปีหน้า

517
9
0
00:01:15
12.10.2022

สำนักพระราชวังบักกิงแฮม ของอังกฤษ เปิดเผยหมายกำหนดการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 ที่จะมีขึ้นในวันที่ 6 พฤษภาคมปีหน้า #อังกฤษ

หนุ่มไทย เผยเหตุการณ์ประทับใจ ถ่ายภาพพิธีบรมราชาภิเษก จนสื่อทั่วโลกนำไปเผยแพร่

15344
59
00:02:52
01.06.2021

FACEBOOK : 🤍 truthforyou : 🤍 คลิปดีเพื่อคุณ : 🤍 . #พิธีบรมราชาภิเษก #รัชกาลที่๑๐ #ในหลวง #ข่าววันนี้ #ข่าวการเมืองวันนี้ #ทิศทางไทย

ข่าวเช้าวันหยุด Amazing AEC พระราชพิธีบรมราชาภิเษกใน AEC (9 พ.ค. 58)

436758
3394
533
00:11:03
12.05.2015

Amazing AEC พาไปติดตามชมประวัติศาสตร์ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของพระมหากษัตริย์ในประเทศแถบอาเซียน ที่มีความเป็นมาอันยาวนาน และเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รวมถึงการเมืองในทุกๆด้าน รายการ 'ข่าวเช้าวันหยุด' อัพเดทข่าวสารเหตุการณ์เด่นในรอบสัปดาห์ กับ เมจกา สุพิชญางกูร - ปิยณี เทียมอัมพร และ อ.เกษมสันต์ วีระกุล ออกอากาศทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 06:55 - 07:25 น. ทางช่อง3 Original และ 3HD

บรมราชาภิเษกสมัยอยุธยา 3/25

4427
36
2
00:03:45
28.08.2012

สารคดีเอกลักษณ์ไทย ตอน พระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดย สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

พระเจ้าอยู่หัว-พระราชินีสุทิดา เสด็จพระราชพิธีบรมราชาภิเษก [2/3] 3 พ.ค.62

45409
299
27
00:24:34
03.05.2019

ปลื้มปีติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสวมกอด ทูลกระหม่อมฯ ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก [2/3] 3 พฤษภาคม 2562

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก | เสด็จออกมหาสมาคม | The Royal Coronation Ceremony

61056
400
37
00:18:33
04.05.2019

4 May 2019 (14:56) His Majesty King Vajiralongkorn of Thailand delivered his first royal command on his coronation: “I shall continue, preserve, and build upon the royal legacy and shall reign with righteousness for the benefit and happiness of the people forever…” วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 (14:56) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์ ฉลองพระองค์ครุย ทรงพระมหาพิชัยมงกุฎ สายสะพายนพรัตน์ราชวราภรณ์ สายสร้อยจุลจอมเกล้า และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออกพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงยืนเฝ้าฯ ด้านตะวันตกหน้าแถว พระบรมวงศานุวงศ์ ใกล้มุมเสาด้านซ้ายพระแท่นพระนพปฏลมหาเศวตฉัตร ในพระวิสูตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นประทับบนพระที่นั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน์ ภายใต้พระนพปฏลมหาเศวตฉัตร ทรงสวมพระมหาพิชัยมงกุฎ มีมหาดเล็กเชิญราชกกุธภัณฑ์ พระแสงรายตีนตอง พระแสงอัษฎาวุธ และถวายอยู่งานพัดโบก เจ้าพนักงานรัวกรับและเปิดพระวิสูตร เจ้าพนักงานชูพุ่มดอกไม้ทองให้สัญญาณ ชาวพนักงานประโคมกระทั่ง แตร มโหระทึก ทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพ วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี ขณะนั้น ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ ยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติ ฝ่ายละ 21 นัด โดยมีพระบรมวงศานุวงศ์ คณะองคมนตรี คณบดีทูตและคณะทูตานุทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติและคณะ ประธานศาลฎีกาและคณะ ประธานองค์กรอิสระและคณะ ข้าราชการทหาร ตำรวจ พลเรือน และสมาชิกจุลจอมเกล้าเฝ้าฯ เมื่อสุดเสียงประโคมแล้ว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคลในนามพระบรมวงศานุวงศ์ ความว่า “ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาท ปกเกล้าปกกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า เหล่าพระบรมวงศานุวงศ์ มีความปีติ ปราโมทย์ เป็นพ้นประมาณ ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ สืบพระบรมราชสันตติวงศ์ ฉลองพระองค์สมเด็จพระบรมชนกนาถ และได้พระราชทานพระบรมราชวโรกาส ให้มาประชุมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระพรชัยมงคลและแสดงความจงรักสวามิภักดิ์ ในใต้เบื้องพระยุคลบาท ในวาระแห่งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในอุดมศุภสมัยอันพิเศษนี้ ข้าพระพุทธเจ้าเหล่าพระบรมวงศานุวงศ์ จึงขอพระราชทานยกสัจธรรมขึ้นเป็นที่ตั้ง ร่วมจิตถวายสัตย์ปฏิญาณว่า ข้าพระพุทธเจ้าทั้งปวง จะตั้งตนตั้งใจไว้ให้มั่นคง ในความซื่อสัตย์สุจริต และความจงรักภักดี จะมุ่งมั่นประพฤติตน ปฏิบัติงาน ตามภาวะฐานะและหน้าที่ของตน ด้วยเต็มกำลังสติปัญญาความสามารถ เพื่อธำรงไว้ซึ่งเกียรติศักดิ์ แห่งบรมราชจักรีวงศ์ กับขอพระราชทานตั้่งสัตยาธิษฐาน ถวายพระพรชัยมงคล ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และเทวาดิเทพน้อยใหญ่ ซึ่งรักษาสยามรัฐสีมาราชัยสวรรค์ กับทั้งพระบรมเดชานุภาพ แห่งสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ จงพร้อมกันอำนวยศรีสวัสดิมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้ทรงสถิตย์สถาพร ในมไหสูริยสมบัติ เป็นร่มรัตนฉัตรปกประเทศ ให้เป็นบุญเขตอันร่มเย็นเป็นสุข แก่ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายและประชาชนถ้วนหน้า ตลอดไป ชั่วกาลนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ” พลเอก ประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี กราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคลในนามคณะรัฐมนตรี ข้าราชการหหาร ตำรวจ พลเรือนและราษฎรทุกหมู่เหล่า นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคลในนามสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกา กราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคลในนามข้าราชการตุลาการ จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำรัสตอบ “ข้าพเจ้ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มาอยู่ในท่ามกลางมหาสมาคมพรั่งพร้อมด้วยทุกท่านจากทุกสถาบันสำคัญของชาติ และได้รับคำอวยพรอันเปี่ยมไปด้วยความปรารถนาดีและไมตรีจิต ขอขอบพระทัย และขอบใจ ในคำอำนวยพรและน้ำใจไมตรีของทุกท่านเป็นอย่างมาก ในโอกาสนี้ ข้าพเจ้าขอเชิญชวนทุกท่านทุกฝ่ายในมหาสมาคมนี้ และประชาชนชาวไทยทุกคน ได้ตั้งความปรารถนาร่วมกันกับข้าพเจ้า ในอันที่จะร่วมกันปฏิบัติงานตามฐานะและหน้าที่ของตน โดยยึดเอาประโยชน์ คือความเจริญมั่นคงของประเทศชาติ และความผาสุกร่มเย็นของประชาชนเป็นเป้าหมายสูงสุด ขอคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงคุ้มครองรักษาทุกท่านให้ประสบความสุขความเจริญพร้อมด้วยพรอันเป็นมงคลทุกประการ” เจ้าพนักงานรัวกรับและปิดพระวิสูตร เจ้าพนักงานชูพุ่มดอกไม้ทองให้สัญญาณ ชาวพนักงานประโคมกระทั่ง แตร มโหระทึก ทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพ วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี ในการออกมหาสมาคมวันนี้ เจ้าหน้าที่เทียบพระที่นั่งราเชนทรยานที่เกยพระที่นั่งดุสิดาภิรมย์ รถยนต์พระที่นั่งเทียบที่หน้าพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท และเทียบเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ที่ทำราชวรดิฐ #พระราชพิธีบรมราชาภิเษก #เสด็จออกมหาสมาคม

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ๖

13297
73
1
00:03:34
21.03.2014

สารคดีเอกลักษณ์ไทย ชุด พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตอน การอัญเชิญผู้มีบุญญาธิการขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์

4 พ.ค. 62 l พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

2148490
04:36:40
04.05.2019

พระราชพิธีบรมราชภิเษก - สรงพระมุรธาภิเษก - ทรงรับน้ำอภิเษก - เสด็จออกมหาสมาคมรับถวายพระพรชัยมงคล ▶ Youtube Live เสียงภาษาไทย (TH/EN) : 🤍 เสียงภาษาอังกฤษ : 🤍 ▶ BigSign ภาษามือ ชมได้ชัดขึ้น : 🤍 ▶ ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับพระราชพิธีฯ : 🤍 #พระราชพิธีบรมราชาภิเษก #พระราชพิธีบรมราชาภิเษก2562 - กด Subscribe ติดตามรายการดีๆของช่อง ได้ที่ : 🤍 และ ติดตามไทยพีบีเอสออนไลน์ ได้ที่ Website : 🤍 Facebook : 🤍 Twitter : 🤍 Instagram : 🤍 Google Plus : 🤍 LINE : 🤍 Youtube : 🤍

"พระราชพิธีบรมราชาภิเษก" : พิธีพลีกรรมตักน้ำ จากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ 76 จังหวัด | 6 เมษายน 2562

24218
230
01:39:39
06.04.2019

พิธีพลีกรรมตักน้ำ จากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ 76 จังหวัด วันเสาร์ที่ 6 เมษายน พุทธศักราช 2562 เพื่อทำน้ำอภิเษก และน้ำสรงพระมุรธาภิเษก ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562 #พระราชพิธีบรมราชาภิเษก #รัชกาลที่10 #ร10 ติดตามเราได้ที่ Website : 🤍 Facebook : 🤍 Twitter : 🤍 Instagram : 🤍 Youtube Channel : 🤍

"พระราชพิธีบรมราชาภิเษก" : เครื่องราชกกุธภัณฑ์ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ | 04-05-62 | ข่าวเช้าไทยรัฐ

6678
77
00:05:27
04.05.2019

เครื่องหมายที่แสดงถึงความเป็นพระมหากษัตริย์ อย่างหนึ่งคือ เครื่องราชกกุธภัณฑ์ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ประธานพระครูพราหมณ์ จะต้องทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อเฉลิมพระบรมราชอิสริยยศ โดยเป็นประเพณีที่สืบเนื่องมาจากลัทธิพราหมณ์ เครื่องราชกกุธภัณฑ์ แห่งพระมหากษัตริย์ไทยในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ประกอบด้วยสิ่งใดบ้าง ติดตามจากรายงาน ติดตามเราได้ที่ Website : 🤍 Facebook : 🤍 Twitter : 🤍 Instagram : 🤍 Youtube Channel : 🤍

10 เรื่องน่ารู้ จากพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของในหลวง ร.10

641
20
2
00:09:52
28.09.2019

10 เรื่องน่ารู้ จากพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของในหลวง ร.10

สารคดีบรมราชาภิเษก : พระมหากษัตริยาธิราช

809
8
1
00:03:00
26.04.2019

สารคดีพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตอนที่ ๑ พระมหากษัตริยาธิราช - กด Subscribe ติดตามรายการดีๆของช่อง ได้ที่ : 🤍 และ ติดตามไทยพีบีเอสออนไลน์ ได้ที่ Website : 🤍 Facebook : 🤍 Twitter : 🤍 Instagram : 🤍 Google Plus : 🤍 LINE : 🤍 Youtube : 🤍

เรือพระที่นั่งลำทรง | พระราชพิธีบรมราชาภิเษกเบื้องปลาย

1495
16
2
00:03:08
12.12.2019

พระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ตอนที่ 4 : เรือพระที่นั่งลำทรง ▶ ติดตามชม การถ่ายทอดสด การเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ซึ่งเป็นพระราชพิธีเบื้องปลาย ทางออนไลน์ได้ทาง • เสียงภาษาไทย (TH) : 🤍 • เสียงภาษาอังกฤษ (EN) : 🤍 • Closed Caption : 🤍 • BigSign ภาษามือใหญ่เต็มจอ : 🤍 ▶ ติดตามข่าวสาร พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562 ที่ 🤍 #พระราชพิธีบรมราชาภิเษก #การเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร #ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

Назад
Что ищут прямо сейчас на
บรมราชาภิเษก создание дизайна Bubblegun Mods gold bullion davinci resolve mac indir warzone взял в долг и исчез build apps эксперименты pubg 三棧 Ed Sheeran Remix play osu Ленинград cs 1.6 failed ideas злая математичка как сделать много игроков в амонг ас на пк откуда мем новое шоу